Η γηριατρική είναι η ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με τη διαχείριση και την πρόληψη οξέων και χρόνιων νόσων και συνδρόμων των ηλικιωμένων ασθενών.
Βασικός σκοπός της γηριατρικής είναι η διατήρηση ενός υψηλού βαθμού λειτουργικότητας των ατόμων αυτών που θα τους επιτρέψει να έχουν μια βελτιωμένη ποιότητας ζωής.

Με τι ασχολείται η γηριατρική;

Η γηριατρική δεν ασχολείται μόνο με τα κοινά ιατρικά προβλήματα των ενήλικων (καρδιαγγειακά προβλήματα, νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση κ.α.). Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη νοητική, συναισθηματική, λειτουργική και κοινωνική κατάσταση του ασθενούς, δίνοντας πολυδιάστατη οπτική στα προβλήματα της τρίτης ηλικίας.
Έτσι, ο γηρίατρος αντιμετωπίζει ολιστικά τον ασθενή και τα ειδικά γηριατρικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει, όπως η άνοια, η κατάθλιψη, οι διαταραχές της ακοής και της όρασης, οι διαταραχές ύπνου, οι κατακλίσεις και η ακινητοποίηση.

 

γηριατρική

Γηριατρική Εκτίμηση

Η γηριατρική εκτίμηση είναι το κύριο εργαλείο της γηριατρικής και αφορά στις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ειδικό ιατρό για να εκτιμηθεί η υγεία των ηλικιωμένων ασθενών.
Αποτελείται από την καταγραφή του ιατρικού ιστορικού και της φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς, καθώς και από την εξέταση των παρακάτω στοιχείων:

 • Ιστορικό διατροφής και κατάσταση θρέψης
 • Κοινωνική κατάσταση και περιβάλλον
 • Συναισθηματική κατάσταση
 • Διανοητική κατάσταση
 • Λειτουργική εκτίμηση
 • Εκτίμηση κινητικότητας

Με βάση τα παραπάνω και μετά από συζήτηση με ιατρούς κι άλλων ειδικοτήτων, διαμορφώνεται και προτείνεται το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο κάθε ασθενούς.

Πότε χρειάζεται η γηριατρική προσέγγιση;

Ορισμένες ενδείξεις που θα πρέπει να αναγνωρίσετε για να απευθυνθείτε σε γηρίατρο προς γηριατρική εκτίμηση είναι:

 • προληπτική γηριατρική εκτίμηση (check up)
 • οξύ παθολογικό πρόβλημα υγείας σε άτομα άνω των 65 ετών
 • ανασκόπηση φαρμακευτικής αγωγής και αποφυγή πολυφαρμακίας
 • διερεύνηση άνοιας ή/ και κατάθλιψης
 • διερεύνηση άλλων γηριατρικών προβλημάτων
 • εκτίμηση για τη λήψη αναισθησίας και την ικανότητα διενέργειας εγχειρήσεων ιδίως σε ασθενείς άνω των 80 ετών
 • υποστηρικτική ιατρική φροντίδα σε τελικού σταδίου ασθένειες
 • ενημέρωση των συνοδών και των μελών οικογενείας του ασθενούς

Επικοινωνήστε με τον Ειδικό Παθολόγο εκπαιδευμένο στη γηριατρική, Σταυρόπουλο Κωνσταντίνο στο 210 6008811. Ο ιατρός διατελεί Διευθυντής της Δ’ Παθολογικής Κλινικής του METROPOLITAN GENERAL, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Metropolitan General και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αγία Παρασκευή, οδός Αγ. Ιωάννου 12, όπου δέχεται ασθενείς καθημερινά, με ραντεβού.